Lokalak

Eraikin
Nagusiko bulegoak
25 eta 35m2 artean

E5 Leonardo Da Vinci eraikina
30 eta 200 m2 artean

E6 Albert Albert Einstein eraikina
100 eta 950m2 artean

E7 Rosalind Franklin eraikina
70 eta 700m2 artean

E8 Jocelynn Bell eraikina
40 eta 800m2 artean