208 eraikina

Lokalak eskuragarri dituzten eraikinak

Oinplano luzatuko bulego-eraikina, 2 atariduna muturretan. Eraikinak erdisotoko solairua, 5,20 metroko garaiera librea duen beheko solairua eta lehen solairua ditu. Egitura metalikoa, errezel-hormako fatxada eta geruza bakarrekoa gune itsuetan eta estalia instalazioetara igarotzeko zatian. Ekipamenduz hornituta dauden espazioak ditu, 36 m2 eta 450 bitartekoak.