Berrikuntzaren ekosistema

572 enpresa eta I&Gko eragile

Gardentasuneko, ezagutzako eta talentuko ekosistema industriarako sektore estrategikoetan.

Espezializazio adimentsuko estrategia (RIS 3)

Biozientzia
Osasuna

Energia eta
ingurumena

EIKTak

Zerbitzu Aurreratuak