207 eraikina

Lokalak eskuragarri dituzten eraikinak

Oinplano luzatuko bulego-eraikina, 3 atariduna. Bi erdisotoko solairu ditu, beheko solairua eta bulegoetarako lehen solairua. Fatxada bistako adreiluzkoa da, eta konpositezko panelekin estali da behe eta lehen solairuetan. Ekipamenduz hornituta dauden espazioak ditu, 200 m2 eta 900 bitartekoak.