206 eraikina

Lokalak eskuragarri dituzten eraikinak

Bistako adreilua duen eraikina da; lau isurkiko estalkia eta honako solairu hauek ditu: erdisotoa, behekoa, lehenengoa eta estalki azpikoa. 200 eta 450 m2 arteko espazio ekipatuak ditu.