Garapen jasangarrirako helburuak

2030 Agendarekin eta etorkizun jasangarri bat lortzeko haren helburuarekin konprometitzen gara, Nazio Batuen Erakundearen GJHekin bat lan eginez.

GJHei eta 2030 Euskadi Basque Country Agendari egiten diegun ekarpena

Parkearen 2021-2024 aldirako Plan Estrategikoa Garapen Jasangarrirako Helburuak lortzen laguntzera bideratuta dago, eta 2030 Euskadi Basque Country Agendarekin bat dator

Hori lortzeko, zortzi ildo estrategiko definitu dira, NBEren Garapen Jasangarrirako 17 Helburuetatik hamalautan zuzeneko inpaktua dutenak. Horien artean, “Smart azpiegitura Jasangarria” eta “Zerbitzu bereizgarriak” nabarmentzen dira, Garapen Jasangarrirako bederatzi Helburutan zuzeneko eragina dutenak. Gainera, ildo estrategikoak jasangarritasun ekonomikoaren, sozialaren eta ingurumen-jasangarritasunaren arteko oreka lortzeko diseinatuta daude.

8. eta 9. GJH “Lan Duina eta Hazkunde Ekonomikoa” eta “Industria, Berrikuntza eta Azpiegitura” dira, hurrenez hurren, eta ia ildo estrategiko guztiek dute eragina horietan. Horrek erakusten du garapen jasangarriarekiko konpromisoa dugula, eta berrikuntzak eta teknologiak garrantzia dutela GJHk lortzeko eta guztiontzako etorkizun hobea eraikitzeko bidean.

Tabla con las líneas estratégicas del plan estratégico de Parke, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Hona hemen Euskadiko Parke Teknologikoak Garapen Jasangarrirako Helburuak lortzeko egiten duen ekarpena:

 • Hambre cero

  Goserik ez

  Ikerkuntza eta berrikuntza sustatzea, nekazaritzako elikagaien sektorearen lehiakortasuna hobetzeko eta landa-eremuak gara daitezen laguntzeko.

 • Salud y bienestar

  Osasuna eta ongizatea

  Osasun pertsonalizatuaren ekosistema indartzea, eta bizitza-ekosistemaren aldeko apustua egingo duten ingurune eta zerbitzu bereizgarriak eskaintzea.

 • Educación de calidad

  Kalitatezko hezkuntza

  Bokazio zientifiko-teknologikoak eta talentua sor dadin sustatzea, prestakuntza-programa espezializatuak promozionatuta eta enpresa eta ikerkuntza-zentroekin aliantzak sor daitezen bultzatuta.

 • Igualdad de género

  Genero-berdintasuna

  Politika inklusiboak ezartzea eta emakumeek lidergo-postuetan parte har dezaten mugatzen duten oztopoak desagerraraztea, ahalduntzea eta Zientzian eta Teknologian eta enpresa-ingurunean emakumeen ordezkagarritasuna sustatuz.

 • Agua limpia y saneamiento

  Ur garbia eta saneamendua

  Jasangarritasun-neurriak bultzatzea, lurralde osoan ura eskuratzeko eta kalitatezko saneamendua izateko aukera bermatzeko.

 • Energía asequible y no contaminante

  Energia eskuragarria eta ez-kutsatzailea

  Energia garbiagoen ekosistema indartzea eta hura autosufizientzia energetikorantz bideratzea, kanpus espezializatu berriak garatzea barne.

 • Trabajo decente y crecimiento económico

  Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

  Euskadiko Parke Teknologikoaren kanpusak hedatzea eta proiektu traktoreak erakartzea, enplegua sortzeko eta talentua eta ekintzailetza bultzatzeko.

 • Industria, innovación e infraestructura

  Industria, berrikuntza eta azpiegiturak

  Teknologia- eta enpresa-berrikuntzaren aldeko apustua egitea, ekintzailetza bultzatzea eta Fabrikazio Adimentsuaren, Energia garbiagoen eta Osasun pertsonalizatuaren ekosistemak indartzea.

 • Ciudades y comunidades sostenibles

  Hiri eta komunitate jasangarriak

  Lurralde-estrategia jasangarriak lor daitezen laguntzea, espazioak eta hiriak berroneratzea eta euskararen erabilera sustatzea.

 • Producción y consumo responsables

  Ekoizpen eta kontsumo arduratsua

  Baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea eta hondakinak murriztea ahalbideratuko duten ekonomia zirkularreko ekimenak garatzea, kontsumo arduratsua eta hondakinen kudeaketa jasangarria sustatuz.

 • Acción por el clima

  Klimaren aldeko jarduna

  Karbono maila txikiko ekonomia bat bultzatzea, energia-eraginkortasun eta energia berriztagarrien erabilera eta eraikuntza jasangarria eta biodibertsitatea sustatuz.

 • Vida de ecosistemas terrestres

  Lehorreko ekosistemen bizitza

  Lehorreko ekosistemak modu jasangarrian erabil daitezen sustatzea, lurzoruaren erabilerak araututa eta natura-baliabideak modu jasangarrian kudeatuta, proiektu eta jardueretan biodibertsitatea babesteko.

 • Paz, justicia e instituciones sólidas

  Bakea, justizia eta erakunde sendoak

  Justiziaren arloan, kudeaketa judizialaren berrikuntza eta modernizazioa lor dadin eta sistema judiziala indartu dadin sustatuko da.

 • Alianzas para lograr objetivos

  Helburuak lortzeko aliantzak

  Nazioartekotzeko Basque Country estrategia globalari laguntzea eta erakunde arteko koordinazioa bultzatzea.

Parke Berdea, Smart Parkea

Ezagut ezazu gure Jasangarritasun, Mugikortasun eta Irisgarritasun Unibertsaleko Plana

Parkean energiaren arloa hobetzeko plan estrategikoak ditugu, arduratsuak eta ingurumenarekiko errespetuzkoak. Gainera, pertsona guztien irisgarritasuna hobetzeko lan egiten dugu.

Ezagut itzazu Smart Parkerako gure ekimenak