Berrikuntzaren ekosistema

572 enpresa eta I&Gko eragile

Gardentasuneko, ezagutzako eta talentuko ekosistema industriarako sektore estrategikoetan.

Espezializazio adimentsuko
estrategia (RIS 3)

Biozientzia – Osasuna

Energia

Fabrikazio
Aurreratua

Zibersegur
tasuna

Aeronautika

Automobilgintza

EIKTak

Zerbitzu Aurreratuak

Elikadura