Espazioak

8 eraikin eskuragarri

E9 Marie
Curie eraikina

E4 Juan de la
Cierva eraikina

E3 Alexandriako
Hipatia eraikina

Bulegoak

Urbanizatutako lursailak