BASQUE FOOD CLUSTERek abian jarri du euskal elikagaien sektoreko enpresen prestakuntza-beharren diagnostikoa

Albisteak, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa

Lan-merkatuaren eraldaketa sakoneko testuinguru batean, eta euskal elikagaien sektorean belaunaldi-errelebo esanguratsu bati ekiteko premiaren aurrean, BASQUE FOOD CLUSTER prestakuntza-beharren diagnostiko bat egiten ari da, pertsona gehien enplegatzen dituzten jardueretan oinarrituta: elikagai-industriak eta edarien fabrikazioa (CNAES 10 eta 11)

Proiektu honen helburua hirukoitza da. Alde batetik, aurrerapen teknikotik eta lan-antolamendutik eratorritako lanbide-kualifikazioen aldaketei aurrea hartzea bilatzen du; bigarrenik, euskal elikadura-kateko prestakuntza-premia espezifikoen ezagutzan sakontzea; eta, azkenik, prestakuntzaren eskaintza oraingo eta etorkizuneko okupazioen edukien bilakaerara egokitzea.

Azterlana euskal elikadura-kate osoko enpresei eta beste eragile interesgarri batzuei egindako elkarrizketetatik abiatuta egingo da, eta aukera emango du lanbide-gaitasunen gabeziak eta ezagutza teoriko eta praktikoen gabeziak identifikatzeko eta hierarkizatzeko. Horrela, prestakuntza-planak garatuko dira, langileen prestakuntza hobetzeko eta, ondorioz, enpresen lehiakortasuna bultzatzeko.

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagundutako proiektuak elikagai-konpainien enplegagarritasuna hobetzen lagundu nahi du, talentu-eskasia eta belaunaldi-errelebo falta egoerei aurre egin behar baitiete. Erronka horri irtenbidea emateko, elkarrizketak egingo dira enpresekin, egungo eta etorkizuneko profesionalen eskari potentziala aztertzen laguntzeko, profesionalen eskaintza eta eskaria egokitzea ahalbidetuko duten prestakuntza-premiak hautemanez.

Proiektu hau aurrera eramateko, BASQUE FOOD CLUSTERk Prospektikerreko aholkularitza-taldearen laguntza du, eta bera arduratuko da elkarrizketak egiteaz. Enpresen parte-hartze handia lortzea funtsezkoa izango da, hausnarketa-prozesua erraztuko baitu eta emaitzen adierazgarritasuna hobetuko baitu. Horregatik, Euskadiko elikaduraren klusterrak lankidetza eskatu du, eta sektoreko enpresa guztiak animatu ditu parte hartzera, diagnostiko zehatza eta erabilgarria lortzeko.

BASQUE FOOD KLUSTERRA

BASQUE FOOD CLUSTER Euskadiko elikakatearen erreferentziazko elkartea da, eta bere helburua da berau osatzen duten enpresen lehiakortasuna bultzatzea. Une honetan, 148 enpresak osatzen dute, elikadura osasungarriagoa eta iraunkorragoa bultzatzeko erronkari elkarrekin aurre egiteko lankidetzan. Horretarako, BASQUE FOOD CLUSTERek enpresa-lankidetza sustatzen du bazkideen lehiakortasuna hobetzen eta balioa ematen duten proiektuen inguruan, merkatura eta kontsumitzaileengana etengabe bideratuz, berrikuntza bultzatuz eta talentuaren aldeko apustua eginez.

Partekatu

Beste berri batzuk