Innobasquek ete-en eskura jarri du haien profil berritzailea aztertzeko tresna bat

Egoeraren txosten baten bidez, erakunde bakoitzak hobetzeko zer arlo dituen identifikatzen da, eta aplikatu beharreko gomendio eta irtenbide zehatzak proposatzen dira

Berrikuntza da euskal ETE-en ahulezia nagusia. Beraz, esparru horretan laguntzea haien lehiakortasuna areagotzeko bide bat da, bai eta herrialdearen lehentasun bat ere

Berrikuntzaren Euskal Agentziak jada baditu berrehun profil inguru eginda enpresa bazkideen artean, eta esperientzia euskal ETE guztietara hedatuko du, elkarteen, klusterren eta garapen-agentzien eskutik

Berrikuntzaren Euskal Agentzia, INNOBASQUE, Euskal Autonomia Erkidegoko ETE-en artean jarduera horri bultzada ikaragarria emateko prozesuan dago, tresna berritzaile baten bidez. Tresna horrek zehaztasunez eta sistematikoki testatzen ditu enpresek berrikuntzaren arloan dituzten gaitasunak. 2017aren amaieran abiatu zuen prozesu hori agentziak bere bazkidetutako erakundeen artean, eta orain esperientzia beste konpainia txiki edo ertain batzuetara hedatzeko fasean dago, tarteko eragile batzuen lankidetzaren bidez, hala nola elkarteen, klusterren edo garapen-agentzien bidez. Innobasque prestakuntza ematen ari zaie eragile horiei, berrikuntza-profilen inguruan.

Azken Regional Innovation Scoreboard (Europako Batzordeko berrikuntza-adierazleen koadroa) koadroaren arabera, Euskadiren ahulezia nagusia, hain zuzen ere, ETE-ek esparru horretan duten gaitasun urria da. Eta konpainia txikiak edo ertainak euskal enpresa-ehunaren % 95 direnez, arlo horretan emaitzak hobetzeko haiei laguntzea lehiakortasuna areagotzeko bide bat izateaz gain, herrialdearen benetako lehentasun bat ere bada.

Testuinguru horretan, INNOBASQUEk 2017ko azaroan abiatu zuen bere bazkideen berrikuntza-profilak xehetasunez ezagutzeko prozesu bat. 900 enpresa, antolakunde eta era askotako erakunde mota daude bazkide horien artean. Elkarrizketa zehatzak eta oso sakonak abiapuntutzat hartuta, metodologia eta tresna propioak abiapuntutzat hartuta egiten dira profil horiek. Erakunde bakoitzaren berrikuntzaren eta lehiakortasunaren egoerari buruzko txosten bat da emaitza. Txostenak hobetu beharreko arloak identifikatzen ditu, eta gomendio eta irtenbide zehatz eta banakatuak ematen.

Profil berritzailea egiteko prozesua egiten duten enpresa bakoitzari txosten zehatz bat egiten zaio, eta txosten hori aurkeztu egiten da, baina INNOBASQUEren ekimena ez da hor amaitzen. Hobekuntza-ekintzak identifikatu eta enpresaren erronkekin eta interesekin lerrokatuta dauden proiektuak proposatu ondoren, bigarren fasean, laguntza-lan bat egiten da, konpainiak zuzenean harremanetan jarriz zenbait eragilerekin, irtenbideak eskain baitiezazkiekete eta/edo parte hartzeko berrikuntza-proiektuak.

Azken fasean, jarraipen bat egiten da, lortutako gomendioetatik abiatuta enpresek abian jarritako ekintzen emaitzak kontrolatzeko zein emandako irtenbideen eragingarritasuna ezagutzeko.

Ekimenaren hedapena

INNOBASQUEk jada 200 berrikuntza-profil ditu, eta metodoaren eta erabilitako tresnen kalitatea kontrastatzeko aukera eman dute. Hortik abiatuta, hurrengo urratsa euskal ETE guztietara iristen saiatzea izan da, berrikuntzari laguntzeko ekosistemako eragile izenekoen bidez. Eragile horien –elkarteak, klusterrak edo garapen-agentziak, besteak beste– zeregina funtsezkoa da, erreferentziazko eta konfiantzazko erakundeak baitira enpresentzat, harreman zuzen bat ezartzeko garaian.

Helburua eragile horiei prestakuntza eskaintzea da, INNOBASQUE ereduarekin berrikuntza-profilak egiteko esperientzia hedatzean protagonistak izan daitezen. Hain zuzen ere, lankidetza-hitzarmenak ezartzeko garaian, hasierako aurreikuspenak lasai gainditu dira, eta gaur egun, guztira 10 erakundek egin duten bat ekimenarekin, besteak beste hauek: Aclima –Ingurumen Klusterra-; Euskadiko Kooperatiben Federazioa –Erkide; Katilu, Nekazaritza eta Elikadura sektorean eta Landa eta Itsas ingurunean berrikuntza sustatzeko ekimena; eta eskualdeko garapen agentziak, hala nola Bidean, Bidasoa Activa, Debagoieneko Mankomunitatea; Egaz Txorierri; Goieki; Inguralde eta Lanbide Ekimenak.

INNOBASQUEk prestakuntza-jardunaldiak programatu ditu eragile horientzat hiru lurralde historikoetako bakoitzean: Bizkaikoa uztailaren 23an izan zen Inguraldeko instalazioetan; eta Gipuzkoakoak eta Arabakoak irailaren 19an eta 25ean izango dira, Goiekiren eta Katiluren egoitzetan, hurrenez hurren.

INNOBASQUEri buruz

INNOBASQUE-Berrikuntzaren Euskal Agentzia irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da eta onura publikoko erakunde gisa aitortua dago, Euskadiren interes orokorra sustatzen etengabe laguntzeagatik. Agentziaren sortze-helburua berrikuntzaren garapena bideratzea eta sustatzea da, euskal ekonomiak lehen, bigarren eta hirugarren sektoreetan lehiakortasun handiagoa izaten saiatuz. INNOBASQUEk aktiboki parte hartzen du Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Kontseiluan, Ordezkaritzako Idazkaritza Teknikoaren lanaren bidez. Era berean, Eusko Jaurlaritzak eragile berezi gisa aintzatetsi du, berrikuntza-politika berriak diseinatzen, ezartzen eta sustatzen lagundu izanagatik, Euskadiko gizarte- eta ekonomia-eraldaketaren trakzio-jarduera gisa.

911 erakunde bazkide ditu, eta Euskadin I+G-n egindako inbertsioaren % 61 biltzen dute. Bazkide horietako gehienak enpresak dira, 517 hain zuzen, eta 57 teknologia-zentro, 44 ikastetxe, 40 administrazio publiko, 54 erakunde publiko, enpresa-munduko eta gizarteko 37 pertsona, 8 kluster eta era askotako eragile.