Poliuretano-hondakinetarako birziklatze kimikoa

Albisteak, Bizkaia

FOAM2FOAM proiektuak birziklapen kimikoa aplikatu die poliuretano-hondakinei, poliuretano berrien sintesian erabiliko diren lehengai berriak, poliole berdeak, lortzeko

Poliuretanoa (PU) dagoen polimero moldakorrenetako bat da, eta hainbat aplikazio, sektore eta formatan aurki daiteke. Horren ondorioz, askotariko hondakinak sortzen dira, bizitza baliagarriaren amaierara iristen direnean, hainbat sektoretatik datozenak, hala nola eraikuntza eta eraispenetik, erabiltzen ez diren ibilgailuetatik edo tresna elektriko eta elektronikoetatik. Tradizionalki, hondakin horiek birziklatze-ratio oso txikiak izan dituzte, birziklatze mekanikoaren bidez eta balio erantsi txikiko aplikazioetan.

Hala ere, azken urteotan birziklatzea premiazkoagoa bihurtu da hainbat arrazoirengatik, hala nola lehengaien prezio altua, zabortegien itxiera, hondakinen ezabatze-tasen igoera, lege-arau gero eta zorrotzagoak eta gizarte-kontzientziazio handiagoa.

Esparru horretan kokatzen da FOAM2FOAM proiektua, non Basque Research & Technology Alliance (BRTA) erakundeko kide den GAIKER Zentro Teknologikoak parte hartu duen. Proiektu horren helburua izan da ekonomia zirkularraren kontzeptua UPren bizi-zikloan ezartzea eta zero hondakinaren ekonomiarantz aurrera egitea, birziklatze kimikoko prozesu bideragarri bat garatuz eta gerora txertatutako piezen kalitate berria lortuz.

FOAM2FOAM (2018-2022) proiektua hiru enpresaren (Titan Recycling Solution, proiektuaren liderra, Arcesso Dynamics eta AMB Elektronika) eta bi zentro teknologikoren (GAIKER eta AIMPLAS) arteko lankidetzazko proiektua da, eta 2017ko RETOS-COLABORACIÓN deialdiak finantzatu du. Proiektu honek helburu izan du ingurumenarentzat bideragarria den eta bideragarria den bizi-amaierako alternatiba bat garatzea.

Helburu horiek lortzeko, PU hondakinei aplikatutako glikolisi katalitikoaren bidezko despolimerizazio kimikoaren prozesuaren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta ingurumenekoa ebaluatu dira, eta lehengai berriak (poliole berdeak) lortu dira, horrela, hondakinak osatzen dituzten elementuak berreskuratzeko. Jarraian, prozesua eskalatu da eta, ondoren, planta pilotu bat eraiki da, baita despolimerizazio kimiko bidezko birziklapen kimikorako industria-planta bat diseinatu ere, PU hondakinen tratamendurako espezifikoa, prozesuaren jasangarritasuna, ingurumenarena ez ezik, ekonomikoa ere ahalbidetuko duena.

GAIKER Zentro Teknologikoak hainbat fasetan lan egin du proiektu honetan zehar. Alde batetik, industria-ondoko eta kontsumo-ondoko hondakinen laginak egokitzeko eta karakterizatzeko lanak egin ditu. Era berean, laborategiko eskalako glikolisi-erreakzioak egin dizkie laginei, bai eta planta pilotura eskalatu ere. Eta, azkenik, bizi-zikloaren azterketa (BZA) sinplifikatua egin du, poliuretano-hondakinen birziklatze kimikoaren prozesuaren ingurumen-profila glikolisi katalitikoaren bidez ebaluatzeko eta ingurumen-alderdi nagusiak identifikatzeko, ingurumen-inpaktua minimizatzeko estrategiak ezarrita.

FOAM2FOAM proiektuak aurreikusitako helburuak lortu ditu, eta PU birziklatze- eta balorizazio-maila altuagoak lortu ditu, polio zirkularrak garatuz. Horrela, PU hondakinak birziklatzeak eta balio handiko baliabide bihurtzeak produktuaren bizi-zikloari jarraipena ematen dio, zabortegia saihestuz. Horrek esan nahi du aurrerapena dagoela baliabideen aprobetxamenduaren eta kontserbazioaren hobekuntzan, lehengaiak berreskuratuz, bai eta klima-aldaketari galga jarriz ere, isuriak eta emisioak murriztuz.

Partekatu

Beste berri batzuk