PARKE BERDEA - SMART PARKEA

EPTSak abian jarri du bere JASANGARRITASUN, MUGIKORTASUN ETA IRISGARRITASUN UNIBERTSALERAKO PLANA (#JMIUP)

Plan horien helburua da lurraldearen eta baliabideen arrazoizko erabilera jasangarria sustatzen duten neurriak ezartzea eta, aldi berean, Parkeko espazio eta zerbitzu guztietarako mugikortasun eta irisgarritasun unibertsala sustatzea.

PSMAUren hedapena hiru planetan egituratzen da:

  • Jasangarritasun Plana, EPTSren inguruneko eta parkeak dauden lurraldeko ingurumena hobetzen lagunduko duena. Herritarren eta langileen segurtasuna eta osasuna ere bultzatuko dira, eta ekonomiaren eraginkortasun handiagoa lortzen lagunduko da, espazioa, energia eta baliabide naturalak modu arrazionalagoan erabiltzeari esker. Horrela, 2030erako energiaren kontsumoa % 35 murriztea eta 2035ean energiaren ikuspegitik buruaskiak izateko asmoz kontsumitutako energiaren % 32 iturri berriztagarrien bidez sortzea aurreikusten da.
  • Mugikortasun Plana, mugikortasun iraunkorreko politikak eta estrategiak jasoko dituena. Ohiko joan-etorriak optimizatu egingo dira, mugikortasun eraginkorra eta segurua erraztuz, ingurumenean eta paisaian ahalik eta inpaktu txikiena eragiteko. Besteak beste, intermodalitatea eta garraio publiko eta kolektiboaren erabilera sustatuko dira.
  • Irisgarritasunerako Plan Unibertsala. Horren bidez, pertsona guztiek parkeetako ingurune fisikoetara eta parkeetako produktu eta zerbitzuetara irispidea izateko duten eskubidea bilatuko da, ahalik eta modu libre eta autonomoenean. EPTSren eremu bakoitzera zeharka, diziplina anitzetan eta sektore anitzetan heltzea lortu nahi da.
Erregai alternatiboak kontsumitzen dituzten ibilgailuak
2030
Klima-neutraltasuna
2035
Autosufizientzia energetikoa
2050
Energia-kontsumoaren %60ko murrizketa

PARKE BERDEA

Trantsizio Energetikoa eta Neutraltasun

Energiaren kontsumoa murriztea, energia berriztagarriak handitzea eta autosufizienteak izatea, berotegi-efektuko gasen isurketen balantze neutrora iritsiz

➔ Epe luzerako helburua: “0 energia-kontsumoko” Parkeak (zero kontsumoa 2035erako)

PARKE ERRESILIENTEA eta BIODIBERTSITATEAN ONARRITUA

Campus jasangarriaren eta Klimaren Aldaketaren aurrean erresilientea den plangintzan aurrera egitea

Hirigintza-garapen jasangarria

Erresilientzia bero-uhartea efektuaren aurrean

Paisaiaren ekintza-plana

Aldaketa bat nahi duzu ala horren parte izan nahi duzu?

PSMAUren garapenak partaidetza-eredu moderno eta aktiboaren aldeko apustua egin du, parkeak osatzen dituzten enpresei, parkeetan lan egiten duten pertsonei, udal-ordezkariei eta interesa duten erakunde edo gizarte-eragileei, besteak beste, proposatutako irizpideak eta soluzioak ikusarazteko.
Planaren hedapenak, hurrengo bost urteetarako proposatutako lan-agenda gauzatzeko helbururantz egingo du aurrera. Agenda horrek EPTSk iraunkortasunaren, mugikortasunaren eta irisgarritasun unibertsalaren arloan kontuan hartu behar dituen gakoak identifikatu ditu.
PSMAU ezartzeak eragile giltzarri eta erantzunkide gisa jarriko du EPTS, Euskadik jasangarritasunaren arloan dituen erronkei eman beharreko erantzunean. Erronka horiek funtsezko eginkizuna izango dute, zalantzarik gabe, lurralde jasangarriagoa, irisgarriagoa eta erresilienteagoa egituratzeko.
Planaren helburuak eta ekintzak zehazteko fasearen ondoren, une honetan Plana hedatzen ari da. Hedapen horren barruan, jasangarritasun- eta mugikortasun-foro bana gauzatzea aurreikusi da, EPTSko Campuseko enpresetan lan egiten duten pertsonen parte-hartzearekin.
Kontaktua eta iradokizunak: PSMAU@parke.eus

2030 Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea

  • Iraunkortasuna Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen misioan eta baloreen baitan dago
  • NBEk ezarritako 5 esparruak lantzen ditugu
  • "Oparotasuna" gure eginkizunarekin lotzen da
  • Gaur egun GJH-ko 17tik 14 laguntzen ditugu