EPTSak abian jarri du bere JASANGARRITASUN, MUGIKORTASUN ETA IRISGARRITASUN UNIBERTSALERAKO PLANA (#JMIUP) idazteko prozesua

EPTSak garapen jasangarrirako helburuekin, Garapen Jasangarrirako 2030 Agendarekin eta bere Plan Estrategikoarekin duen konpromisoa erreferentziatzat hartuta, Jasangarritasun, Mugikortasun eta Irisgarritasun Unibertsalerako Planak (JMIUP) idazteko prozesua hasi da.

Plan horien helburua da lurraldearen eta baliabideen arrazoizko erabilera jasangarria sustatzen duten neurriak ezartzea eta, aldi berean, Parkeko espazio eta zerbitzu guztietarako mugikortasun eta irisgarritasun unibertsala sustatzea.

Lagundu Parke jasangarriagoa, irisgarriagoa eta mugikortasun hobekoa sortzen!

Sarea ingurumen-arloan jasangarriagoa izatea nahi dugu, eta, horretarako, berdeguneak, paisaia, eraikin jasangarriak, energiaren aurrezpena, CO2aren emisioak eta ekonomia zirkularra hobetzeko lan egin behar dugu.
Lagunduko diguzu?

Sarean mugikortasun jasangarrirako politika eta estrategiak aplikatu nahi ditugu eta, horretarako, mugikortasun efizientea eta segurua izateko bide eman, garraio publikoaren eta kolektiboaren erabilera sustatu eta intermodalitatearen aldeko apustua egin, une oro ingurumenean ahalik eta inpaktu txikiena sortzeko.
Nahi al duzu parte hartu?

Helburu dugu Sarean pertsona guztiek Parkeetako ingurune, produktu eta zerbitzuetara sarbidea izateko duten aukera gauza dadin lortzea, Irisgarritasun Unibertsaleko Euskal Estrategiarekin bat etorriz.
Nahi al duzu aldaketan parte hartu?

JMIUP hiru planetan egituratzen da:

  • Irisgarritasun Plana: EPTSaren inguruneko eta haiek finkatzen diren lurraldeko ingurumena hobetzen lagunduko du. Halaber, herritarren eta langileen segurtasunaren eta osasunaren alde lan egingo da, eta ekonomiaren eraginkortasun hobea lortzen lagunduko da, espazioaren, energiaren eta natura-baliabideen erabilera arrazoizkoagoa egingo delako.
  • Mugikortasun Plana: mugikortasun jasangarriko politika eta estrategiak jasoko ditu. Ohiko joan-etorriak optimizatuko dira eta, horretarako, mugikortasun eraginkorra eta segurua izateko bide emango da; ingurumenean eta paisaian ahalik eta inpaktu txikiena eragingo da. Besteak beste, intermodalitatea eta garraio publikoaren eta pribatuaren erabilera sustatuko dira.
  • Irisgarritasun Unibertsalerako Plana: horren bidez, pertsona guztiek, ahalik eta modurik libreenean eta autonomoenean, parkeetako ingurune fisikoetara sartzeko eta haietako sarbide edo erabilera publikoko produktu eta zerbitzuetarako aukera izateko eskubidea baliatu ahal izatea lortu nahi da. Helburua izango da, zeharka, diziplina anitzean eta sektore anitzean oinarrituta, EPTSaren eremu guztietara heltzea.

Aldaketan parte hartu nahi duzu?

JMIUParen garapenak parte-hartze modernoaren eta aktiboaren ereduaren aldeko apustua egin du, ikusgaitasuna emango diena Parkeak eratzen dituzten enpresek proposatutako irizpide eta irtenbideei, haietan lan egiten duten pertsonei, udal-ordezkariei eta interesa duten gizarte-erakunde edo -eragileei, besteak beste.

Plan honen helburua da Parke Teknologikoen Sarea gutxienez 17 GIHtatik 9rekin lerrokatzea eta, ondorioz, datozen bost urteetarako lan-agenda zehaztea, iraunkortasunaren, mugikortasunaren eta irisgarritasun unibertsalaren arloan EPTSak kontuan dituen gakoak identifikatu ahal izateko, eta, era berean, sare hori eragile giltzarri eta erantzunkide gisa kokatzea Euskadik dituen erronkei eman beharreko erantzunean. Zalantzarik gabe, erronka horiek funtsezko papera izango dute lurralde jasangarriago, irisgarriago eta erresilienteago baten egituraketan.

Parte hartzeko fase horren lehen etapan, JMIUPa zabaldu eta haren informazioa emango da; bertan, zenbait kanalen bidez –nagusiki online–, planen justifikazioaren eta helburuen berri emango da. Jarraian, eta interesa duten eragile guztiei inkestak bidaltzean, eztabaidarako eta informazioa biltzeko faseari ekingo zaio. Aurrerago, amaitzeko, bildutako lekukotza guztiak itzuli eta aztertuko dira.

Harremanetarako eta iradokizunak: PSMAU@parke.eus

2030 Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea

  • Iraunkortasuna Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen misioan eta baloreen baitan dago
  • NBEk ezarritako 5 esparruak lantzen ditugu
  • "Oparotasuna" gure eginkizunarekin lotzen da
  • Gaur egun GJH-ko 17tik 14 laguntzen ditugu