Euskadi kopurutan

0 km2
- Azalera
0
biztanle
0 hab/km2
Populazio-dentsitatea
0%
Zuhaitzez betetako basoko azalera

24%

BPGd industriala
(EB28:% 19,3)

Euskadik oinarri industrial solidoa du, BPGd-ren % 24 biltzen duen sektorearena.
Industria 4.0 izenekoarekin lotutako apustu irmoa biltzen duen erakargarritasun
gune erakargarria da gainera.

ENPRESA
JARDUERA

35.621

BPGd per capita, 119 (EB28=100)

123,3

Langile bakoitzeko produktibitatea (EB28 = 100)

%30,5

BPGd-ren gaineko esportazioak

%2,2

BPGd-ren gaineko I+G

Euskadik oinarri industrial solidoa du, BPGd-ren % 24,2
biltzen duen sektorearena. Industria 4.0 izenekoarekin
lotutako apustu irmoa biltzen duen erakargarritasun
gune erakargarria da gainera.

BERRIKUNTZA
GUNEA

Europako Batzordeak Euskadi berrikuntza maila altuko eskualde gisa aitortzen du Europan.

TRADIZIO AKADEMIKOA

%48,9

Goi mailako ikasketak
dituzten gazteak % 48,9 dira

4

unibertsitate
EHU
Mondragón Uniberstsitatea
Deustuko Unibertsitatea
Nafarroako Unibertsitatea-Tecnun

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Euskal Herriko Unibertsitatea, EHU, 50.000 pertsonak baino gehiagok osatzen dute. Hori da Euskadin garatzen den ikerketaren % 65en bultzatzailea eta jakinduria esparru ugaritan 250.000 tituludun sortu du dagoeneko.


ERREFERENTZIAZKO PRESTAKUNTZA DUALA

Euskadiko Lanbide Heziketa da EBko lehen “proba-bankua” berrikuntza aplikatuaren ikaskuntza txertatzeko.

Euskadi da Estatuan bizitza-kalitate altueneko lurraldea

ELGAren txostenaren arabera. Horrek hainbat aldagai neurtzen ditu: osasuna, hezkuntza, enplegua, errenta, segurtasuna, ingurumena, herritarren partaidetza, zerbitzuetara eta etxebizitzara sarbidea.