Helburu Estrategikoak eta Ekimenak

3 Ekintza Ardatz

Hazi

Hedapen Geografikoa, Espezializazioa, Negozioa, Azpiegitura Jasangarria

Lagundu

Gizartea, Aliantza Sarea, Sareko Lan Eredua

Eragin

Zerbitzu Bereizgarriak, Parke Marka

8 Ildo Estrategiko

Hazi

1/

Hedapen Geografikoa eta Espezializazioa

Espezializazio handiagora bideratutako hazkundea, Eusko Jaurlaritzaren RIS3 estrategian oinarrituta, eta enpresen eta campusen arteko lankidetza bultzatuz.

2/

Negozioaren hedapena

Merkataritza-ekintza proaktibo eta planifikatu baten bitartez egungo egitura osatuko duten negozio-eredu berriak identifikatzea eta txertatzea.

3/

Azpiegitura Smart eta jasangarria

Lehendik dauden azpiegituren bilakaera, eta berriak sortzea, berrikuntzan erreferente izango diren eredu Smart/digital eta jasangarri baterantz.

Lagundu

4/

Gizartea

Parkeen Sarea funtsezko eragile gisa kokatzea enpresaren eta gizartearen arteko harremanean, bokazio espezializatuak sustatzeko gaitasunarekin, emakumeengan arreta berezia jarrita, eta hazkunde ekonomikoa eta ongizate komuna areagotzeko ahalmenarekin.

5/

Aliantza Sarea

Estatuan eta nazioartean aliantza-sarea indartzea, ekosistema zabalagoak sortzeko eta Parke Sareko enpresei proiektu berrietara sartzeko aukera emateko.

6/

Sareko lan-eredua

Egungo prozesuak hobetuko dituen eta kudeaketa operatiboa estandarizatzeko tresna berriak txertatu ahal izango dituen sareko antolaketa-eredu bat eraginkortasunez ezartzea.

Eragin

7/

Zerbitzu bereizgarriak

Parkeen Sareak bakarrik eskaini ditzakeen eta enpresentzat negozio-balioa sortzen laguntzen duten zerbitzuak garatzea.

8/

Parke Marka

Parkeen jarduera ekonomiko, teknologiko eta sozialari lotuta, proiektu berriak erakartzeko eta egungo bezeroak fidelizatzeko gai izango den marka bakarreko identitate hautemangarria sortzea.

Garapen Jasangarriko Helburuei egiten zaien ekarpena

18 Ekimen

Hazi

Hedapen geografikoa eta espezializazioa

1/ Egungo perimetroaren hedapena
2/ Euskadirako trakzio-proiektu estrategikoak

Negozioaren
hedapena

3/ Planifikatutako merkataritza-ekintza
4/ Negozio-eredu mistoak

Hedapen Smart eta jasangarria

5/ Smart Parkea
6/ Parke Berdea

Lagundu

Gizartea

7/ ZTBren balioa zabaltzea
8/ Bokazio zientifiko-teknologikoak
9/ Emakumeak ZTBn eta enpresan duen zeregina sustatzea

Aliantza sarea

10/ Harreman instituzionalak
11/ Aliantza estrategikoak

Sareko lan-eredua

12/ Antolakuntza-egitura
13/ Estrategia- eta kudeaketa-tresnak
14/ G40

ERAGIN

Zerbitzu bereizgarriak

15/ Bizitza-ekosistema
16/ Enpresentzako zerbitzu espezializatuen indartzea

Parke marka

17/ Parke markaren nortasuna eta identitatea
18/ Kanpo-komunikazioko jarduera

2 Kontzeptu integralak

1/

Parke Berdea: Jasangarritasuna

“Autosufizientzia energetikoa 2035ean” helburuaren aldeko apustua

2/

Smart Parkea: Digitalizazioa

Trantsizio digitalarekin eta kudeaketa adimendunarekin konpromisoa ingurune komunetan.
Baterako jarduketa-eremuak:
  • Eraikuntza eta urbanizazioa
  • Ekipamendua eta Sistemak
  • IKT
  • Mugikortasuna
  • Azpiegitura adimenduna