Helburu estrategikoak

2017-2020ko Plan Estrategikoa

8

Helburu
Estrategiko

62

Ekintza

1/

Sendotutako Gobernantza Eredua

Erakundeetara gehiago hurbiltzea

2/

Enpresak eta bezeroak erakartzea eta leial bihurtzea

Modu proaktiboan, enpresa berrien erakarpena sustatzea, bereziki erakundeen estrategiarekin eta RIS3rekin lerrokatutako sektore estrategikoetan, enpresa berrien inkubazioa eta hazkundea bermatzea eta parkeetan dauden enpresekiko eta erakundeekiko hurbiltze handiagoa sortzea, betiere, beren beharrak eta aukerak antzeman eta erantzuna emateko.

3/

Hedapen geografiko ordenatua

Hedapen-estrategia garatzea, epe luzera jasangarritasun ekonomikoa mantenduz.

4/

Oso ingurune egokia enpresa-berrikuntzarako eta garapenerako

Sareko enpresen arteko harremana eta lankidetza sustatuko dituzten balio erantsiko jarduerak eta zerbitzuak zehaztea, nazioarteko akordioak sendotzea jardunbide egokiak eta intereseko ekimenak identifikatzeko, eta parkeen azpiegiturak eta konexioak eguneratzeko plana zehaztea, goi mailako kalitate-estandarrak mantenduz.

5/

Parkeen ikusgarritasuna tokiko, estatuko eta nazioarte mailan

Enpresa-errealitatea sustatzeko, zientzia eta teknologia gizartera hurbiltzeko ekintzak garatzea; betiere, sektore horietan emakumeen zeregina babestuz eta ezagutzera emanez, eta gazteen artean bokazio zientifiko-teknologikoak sustatzea.

6/

Lana sarean eta antolakunde eraginkorra eta arduratsua

Antolaketa-eredu berria martxan jartzea, parkeen arteko sinergien aprobetxamendua eta koordinazioa hobetzen duena, berrikuntza-kultura jarduerak eta ekimenak modu kreatiboan garatzeko, sozialki arduratsua den erakundea finkatzea eta barne-sistemak kudeaketa aurreraturantz hobetzea.

7/

Ilusioz betetako eta inplikatutako pertsona taldea

Ilusioz, esperimentuz eta etorkizuneko proiektuan inplikatutako pertsonen komunitate bizia finkatzea.

8/

Jasangarritasun ekonomikoa eta finantza-jasangarritasuna

Egoera ekonomiko-finantzario egokia mantentzea, eta finantzazio-formula berriak arakatu eta ezartzea zuhurtzia eta epe luzerako jasangarritasun-irizpideekin.