Berrikuntzaren ekosistema

647 enpresa eta I&Gko eragile

Gardentasuneko, ezagutzako eta talentuko ekosistema industriarako sektore estrategikoetan.

Espezializazio adimentsuko
estrategia (RIS 3)

Osasun pertsonalizatua

Energia garbiagoak eta

Industria adimenduna